Nguyên tắc cai nghiện của chúng tôi

Trung tâm Làng Bình Minh áp dụng phương thức điều trị đồng thời nói trên từ 3 năm nay. Hai điều quan trọng nhất có vai trò quyết định :

1-    Tạo được Môi trường thích hợp cho việc điều trị, phải đạt được các sinh hoạt thoải mái, lành mạnh, không gây ức chế, đồng thời không để ma túy lọt vào, đặc biệt ở giai đoạn 2, sau cắt cơn. Vì thế Trung tâm không thể quá đông học viên. Việc phục hồi thể chất cũng được thực hiện ở giai đoạn nầy.

2-    Áp dụng chương trình điều trị tâm lý 12 bước. Chương trình nầy đã giúp cho chúng tôi thay thế mọi công cụ bạo lực, vì công cụ bạo lực đã trở nên không còn cần thiết nữa. Chương trình nầy đã đem lại sự tự giác rất đáng kể, cũng như sự tiến bộ về nhận thức và thay đổi hành vi. Nguồn gốc giáo trình nầy ra đời từ năm 1935, do người nghiện viết ra, tại Mỹ,  bác sỹ Bob Smith và ông Willson. Nó đang được áp dụng trên 133 quốc gia, nó còn mang tên là chương trình NA. ( Hội những người nghiện ẩn danh )

3-    Vì là bệnh mãn tính, người nghiện đã phục hồi và hồi gia vẫn phải tuân thủ một số điều cấm, là những nguyên tắc tránh các nguy cơ dễ đưa đến tái nghiện, giống như những điều cần tránh của người bệnh tiểu đường hay huyết áp cao, (nhưng ở đây dễ hơn nhiều) và luôn định kỳ sinh hoạt hội NA.

4-    Làng Bình Minh đã lập ra hai giai đoạn thử thách, từng bước để rèn ý chí và nghị lực, tự áp dụng các nguyên tắc cho mình, sau khi xem xét kết quả học tập. Giai đoạn nầy vẫn có người “ngã”. Ngã nhẹ để tiếp tục đứng lên. Một số người vững vàng được tuyển dụng làm việc tại Trung tâm.

5-    Điều mong muốn cuối cùng là bà con phải hiểu bệnh nghiện, dừng lại ở “cắt cơn”, hoặc không theo đủ chương trình, ít nhất là 6 tháng, hoặc phó thác cho “thuốc” thì kỳ vọng của bà con khó đạt kết quả. Đó là sự thật hằng ngày. Sự hợp tác của gia đình với chúng tôi cũng hết sức cần thiết.

Bình luận

Security code
Refresh