Công thức điều trị dựa trên ba trụ cột chính

 Luận chứng khoa học đã chỉ rõ, phải thực hiện:
        “ phương thức cai nghiện đồng thời”, bao gồm 3 yếu tố:
                   - Thuốc hổ trợ (vai trò phụ)
                   - Điều trị Tâm lý (giữ vai trò chính)
                   - Chuyển đổi môi trường ( cực kỳ quan trọng )
Với quá trình Điều Trị Tâm lý trong Môi Trường Mới, sẽ diễn ra các nội dung : 

*- Học tập và thực hành  chương trình điều trị tâm lý chuyên sâu, dành riêng cho người bị bệnh nghiện ma túy. Đó không phải là giáo trình góp nhặt của các loại tâm lý khác, do ai đó hay một nhóm người nào đó không chuyên đứng ra soạn thảo. Sự phân tích sâu vào tâm lý người nghiện và các bước đi đến phục hồi, có một số chương trình đã được soạn thảo bởi chính những ông Tổ của nghiện ngập đã phục hồi, giúp người nghiện hiểu thấu đáo căn bệnh của mình, các kỹ năng ứng xử cũng như các giới luật phải tuân thủ suốt đời, cũng cần được áp dụng thể nghiệm. 

*- Môi trường mới, nơi mà người nghiện thoát ly môi trường cũ, có điều kiện phù hợp để sống cách lành mạnh, cải tạo được thói quen mới và tư duy đúng hơn, bao gồm cả việc phục hồi chức năng lao động.

     Nếu không chuyển đổi môi trường mới, việc điều trị tâm lý không thắng nổi quán tính, hành vi, và vết ích để lại của thời gian nghiện ngập trong môi trường cũ tạo ra. 

*-Bước thử thách  Lại rất cần thiết cho người nghiện trãi qua từng bước thử thách. Trong thử thách, người nghiện có thể “té” lại một đôi lần không phải là vấn đề lớn. Có em bé nào biết đi mà không té lần nào không ? Nó bổ sung cho kinh nghiệm cá nhân và nhận thức chín mùi hơn về bài học mà họ đã trãi qua. Đó là vòng xoáy ốc hướng lên theo chiều đỉnh để đi đến phục hồi.

       Bản thân người nghiện có xu hướng từ chối việc điều trị thật sự. Họ chỉ muốn cắt cơn trong thời gian 5-10-15 ngày cho qua trạng thái khó chịu và quay lại con đường cũ. Bản thân họ bị khép chặt trong vòng vây quyến rũ bất hạnh của ma túy, không tự thoát ra được.

      Họ phải được ép buộc vừa được giúp đở theo từng bước nhỏ bởi thiện chí của nhiều người. Một câu nói rất sâu sắc và chính xác của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt : “Cai nghiện là việc giành giật ( lại sự sống cho) từng con người”. 

           Bời thế, phương pháp đại trại có lẽ là điều bất khả thi.

Do đó, gia đình, người đở đầu cho người nghiện phải có đủ sức mạnh tinh thần, sự kiên trì, sự hiểu biết về căn bệnh, tình cảm không thôi là chưa đủ.

           Những Trung tâm điều trị nghiện ma túy, những con người và đơn vị liên quan đang mắc nợ sự kỳ vọng của gia đình và xã hội, vì chưa làm cho họ hiểu cách đặt kỳ vọng đó ở đâu và như thế nào, và họ là người chịu trách nhiệm về kinh phí.

           Trước hết, làm cho họ hiểu tính chất bệnh nghiện,
           Nơi chữa bệnh làm gì,
           Họ làm gì,
           Người nghiện phải kham nhẫn và học tập ra sao .!

Hạ đình Nguyên

Tháng 10 năm 2010

 

( Một số ý kiên trên đây tham khảo từ tài liệu của cuộc hội thảo quốc tế tại Hà nội, tháng 7-2008 và từ tài liệu của chương trình 12 bước của hội NA)

Bình luận

Security code
Refresh